Dollar tree DIY/ Make up brush holder / Glam vanity tray